Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,
  a w szczególności na:
  • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia
   i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu
   i samozatrudnienia,
  • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
   i poszukujących pracy.

2. pracodawcom:

 • pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • wspieranie w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Rolą doradcy zawodowego jest:

 • zmotywowanie klientów do podjęcia działań, które pozwolą im nauczyć się szukać pracy na własną rękę,
 • służenie pomocą przy tworzeniu indywidualnych planów działania, które wykorzystywane są przez bezrobotnych  w trakcie poszukiwania pracy,
 • udzielanie wskazówek, m.in.: jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak sporządzać dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o pracę (CV i list motywacyjny).
 • wsparcie bezrobotnych, którzy czują się bezradni i zagubieni.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości  bez względu na, płeć, wiek wyznanie, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość , orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony.

Jeśli:

 • nie wiesz, jaki zawód wybrać nie jesteś zdecydowany, co do wyboru dalszej drogi kształcenia chcesz zmienić zawód, bo dotychczasowy nie odpowiada Ci, albo nie znajdujesz w nim zatrudnienia czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości
 • próby znalezienia pracy podejmowane przez Ciebie nie powiodły się
 • masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami
 • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia
 • chcesz zdobyć umiejętności prezentowania siebie w rozmowie z pracodawcą
READ  Od współpracy do miejsc pracy

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO!

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 26 095 wew. 232, 239, 241, 242, 243, 222, 223, 224
pokój206, 209, 210, 211, 213, 109, 110, 111
e-mailporadnictwo@pup-rybnik.pl
Pośrednictwo pracy Previous post Pośrednictwo pracy
Szkolenia grupowe Next post Szkolenia