Zachęcamy do włączenia się w program „Karta Młodego Przedsiębiorcy”

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku od wielu lat  jest ważnym kreatorem procesów  wpływających pozytywnie na lokalny rynek pracy. Czynnie włącza się we wszelkiego typu inicjatywy minimalizujące bezrobocie i dynamizujące rozwój przedsiębiorczości. W swoich działaniach wspiera wszelkie grupy osób szczególnie zagrożone bezrobociem. Do nich z pewnością należą osoby młode. Mając to na uwadze PUP Rybnik włącza się w program: „Karta Młodego Przedsiębiorcy”. Jest to program, który powstał w wyniku partnerstwa InNOWAcyjna NYSA. Celem tej inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu i zapewnienia systemu preferencji.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku chciałby zaprosić zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu lub podmioty administracji publicznej
do współpracy w roli Partnera programu.

W jego ramach Partnerzy współtworzą system informacji o preferencjach, ulgach, zniżkach
i udogodnieniach w swoich instytucjach, dając szansę i ułatwiając młodym osobom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy „Karty Młodego Przedsiębiorcy” zyskują:

  • wizerunek firmy/instytucji wspierającej młodzież,
  • bezpłatną promocję na stronie internetowej  i w katalogu partnerów,
  • potencjał zwiększenia ilości klientów.

f: StartupStockPhotos / pixabay

READ  Kryteria organizowania aktywnych form pracy
wykłady Previous post IX Rybnickie Dni Kariery
kariera Next post Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w Rybniku