Św. Jan Nepomucen z aniołami

Kedna z najstarszych rybnickich figur wykonana przez raciborskiego rzeźbiarza Jana Melchiora Oesterreicha. Ufundował ją hrabia Karol Ferdynand Węgierski – pan na Rybniku. Jest to późnobarokowa rzeźba przedstawiająca czeskiego męczennika z XIV wieku, którego kult był na Śląsku bardzo popularny. Najpierw w latach 1728 – 1806 figura ta stała przed rybnickim zamkiem. W 1806 figurę przeniesiono na plac przy nowo wybudowanym kościele Matki Boskiej Bolesnej.


Św. Jan Nepomucen z Rynku

Figura w latach 1736 – 1823 stała przed zamkiem w Jastrzębiu. Figura ta stanęła na rybnickim rynku po wyburzeniu starego ratusza i przylegającej do niej kaplicy z drewnianą figurką św. Jana. Hrabia Strachwitz zabrał drewnianą figurę św. Jana a w zamian podarował kamienną rzeźbę św. Jana Nepomucena (1823). W tym miejscu figura stała do 1940 r. Podczas II wojny Niemcy ustawili tą figurę na skwerze za kościołem MBB. Za kościołem figura przetrwała do 1993r. Wtedy na koszt miasta figurę odrestaurowano i znów stanęła na odnowionym rynku nad fontanną.


Pomnik wojenny

Wybudowany przez Niemców w 1876 r. dla uczczenia zwycięstwa Prus nad Francją w 1871 r. Na dwumetrowym kamiennym bloku, stała kolumna, na której umieszczono czarnego niemieckiego orła.


Pomnik rosyjskich jeńców

Pomnik powstał w 1919 koło ulicy Cegielnej na starym cmentarzu. Jest to obelisk z czarnego granitu. Ustawiony został na miejscu zbiorowej mogiły rosyjskich jeńców wojennych z czasów I wojny świtowej. Jeńców takich Niemcy zsyłali na przymusowe roboty do kopalni w Niedobczycach. Część z nich zginęła (1915 – 1918) i w tym miejscu zostali pochowani. Na frontowej stronie pomnika wyryty jest prawosławny krzyż i napis w języku rosyjskim.


Pomnik Powstańców Śląskich

Pomnik postawiono w 1926 r. pośród zbiorowych mogił powstańców śląskich na nowym cmentarzu. Na cokole stanęła figura Chrystusa na bokach umieszczono cztery granitowe tablice z 27 nazwiskami powstańców z Rybnika i okolic. We wrześniu 1939 r. hitlerowcy pomnik zburzyli. Pomnik odbudowano w 1945 r. ale na cokole stanął krzyż.

READ  Kopalnie w Rybniku

Pomnik ofiar hitleryzmu i stalinizmu

Po 1945 r. powstały w Rybniku dwa pomniki 446 Ofiar Oświęcimia, których Niemcy podczas marszu śmierci zamordowali na terenie Rybnika. Jeden powstał z piaskowca przy ulicy Gliwickiej koło stadionu oraz drugi, granitowy obelisk umieszczony w lesie za kąpieliskiem „Ruda”. Natomiast pomnik dla upamiętnienia ofiar stalinizmu, którzy po 17 września 1939 r. zginęli na Wschodzie, zwłaszcza w Katyniu, Starobielsku, i Ostaszkowie, poświęcono na rybnickim cmentarzu w 1995 r.

Szpitale w Rybniku Previous post Szpitale w Rybniku
Nekropolie Next post Rybnickie nekropolie