1345 – polski najazd
Po 1327 r. Rybnik był lennikiem Czech. W 1345 r. połączone siły polsko – węgierskie próbowały zająć księstwo raciborskie. Rybnickiego zamku skutecznie broniły siły czeskie, jednak wiele rybnickich domów spłonęło.


1433 – najazd husycki
W Zielone Świątki 1433 r. husyccy taboryci najechali Rybnik, gdzie bronił się zamek. Po kilku dniach załoga uszła przez podziemny ganek w lasy za Smolną a zamek dostał się w ręce husyckie. 13 maja 1433 r. na Górce Rudzkiej w okolicy miejsca obecnego szpitala psychiatrycznego doszło do bitwy między siłami husyckimi dowodzonymi przez Bolesława IV księcia opolskiego, zwolennika husytyzmu a wojskami katolickiego Mikołaja V księcia opawskiego, pana Rybnika. Zwyciężyły wojska katolickie. Siły husyckie opuściły Rybnik.


1473 – najazd węgierski
W okolicach Rybnika doszło do ataku sił Macieja Korwina, które zdobyły rybnicki zamek po czym nastąpiła skuteczna odsiecz wojsk polskich.


1627 – najazdy protestantów i katolików
W czasie wojny trzydziestoletniej w roku 1627 Rybnik zajęły wojska protestanckie narzucając miastu kontrybucje w wysokości 115 talarów tygodniowo. Wkrótce Rybnik zajęły cesarskie wojska katolickie gorsze od poprzedników, gdyż zwiększyły kontrybucje trzykrotnie.


1807 – pobyt Francuzów
W latach 1807 – 1808 Rybnik musiał utrzymać francuski szwadron 10 pułku huzarów oraz oddział bawarski i wirtenberski.


1839 – cholera
W wyniku zarazy zmarło kilkudziesięciu mieszkańców.


1846 – tyfus
Od 1844 do 1848 r. miasto nawiedzały obfite deszcze wywołując gnicie ziemniaków i głód. W 1846 r. mieszkańców zaatakował tyfus powodując śmierć ok. 400 osób (15% ludności miasta), 800 dzieci stało się sierotami.


1866 – czarna ospa
Po wojnie prusko – austriackiej przywleczono do miasta zarazę – brak informacji o ofiarach)


Trzesienie ziemi na Górnym Śląsku – 1858


Deszcze
1844 – 1846 obfite deszcze doprowadziły do zgnicia ziemniaków, głodu i epidemii tyfusu. W 1860 r. codziennie od wiosny do jesieni padał deszcz prowadząc do głodu.

READ  Historia Rybnika

Eksplozja
W 1921 r. eksplodowały cztery wagony z materiałami wybuchowymi na dworcu kolejowym


Mróz
W 1929 r. zanotowano 42 stopnie mrozu


Pożary

  • 1758 – pożar rynku; płonie drewniany ratusz
  • 1796 – pożar 16 domów z zagrodami
  • 1870 – spłonęło kilka domów
  • 1921 – pożar rybnickich lasów w rejonie Grabowni
  • 1959 – pożar kościoła św. Antoniego
  • 1992 – pożar w rudzkich lasach

Zdjęcie autorstwa Simon Berger z Pexels

Geografia Rybnika Previous post Geografia Rybnika
Zamek w Rybniku Next post Zamek w Rybniku