Hazynhajda Park

Przy ulicy Chwałowickiej powstał z inicjatywy fabrykanta i radnego Juliusza Haase. W jego fabryce skór był wypadek, zginęło kilka osób i jako zadośćuczynienie darował miastu 1,2 hektara ziemi zwanej „Hajda” (1888)

Park przy Nowym kościele Do 1906 była tu cegielnia i glinianka, którą zasypano i wyrównano w 1912 r. Zieleniec powstał tu w 1930 r. (oficjalna nazwa – POW)

Park im H. Wieniawskiego „Żydowina” Powstał w 1940 r. na miejscu cmentarza żydowskiego (przy ulicy 3 Maja)

Park Bukówka Powstał w l. 1910 – 1914 w miejscu dawnego stawu.

Park z fontanną Powstał na przełomie 1939/40 po wyburzeniu synagogi (róg ulicy zamkowej i Chrobrego)

Park Polonia lub Biegieszowa Park przy ulicy Chrobrego i 3 maja. Do 1945 r. istniała tu restauracja ogrodowa z werandą zniszczona w czasie walk w marcu 1945 r. Park powstał ok. 1950 r. im. Rozalii Biegieszowej – działaczki narodowej.

Park przy rynku – Sladkiego Istniał w latach 1950 – 1970 na rogu rynku i ulicy raciborskiej. Później powstała tu kawiarnia Delicja. Przed wojną był tu sklep Herman Sladky, który spłonął w marcu 1945 r.

Park św. Jana Sarkandra Na Górce kościelnej

Inne parki – park przy starostwie – przy szpitalu na gliwickiej

READ  Kaplice
Zakony w Rybniku Previous post Zakony
Rybnik w liczbach Next post Rybnik w liczbach