W średniowieczu przez Rybnik przechodził trakt z Raciborza do Krakowa.   Z Rybnika prowadziły też drogi do Gliwic, Rud Raciborskich i Żor.

Kolej żelazna dotarła do Rybnika w 1856 r. – początkowo bez dworca. pierwsza linia łączyła Nędzę z Rybnikiem (przez Rydułtowy, Niewiadom, Niedopczyce) W 1858 r. połączono linią kolejową Rybnik z Katowicami a w 1882 z Wodzisławiem. Dalej w 1913 z Suminą a 1936 z Żorami. W tym czasie firma Wilhelmsbahne wybudowała w Rybniku dworzec kolejowy. Dworzec ten przetrwał do I wojny światowej. W 1921 r. dworzec został poważnie uszkodzony na skutek eksplozji materiałów wybuchowych, które znajdowały się na bocznicy kolejowej w czterech wagonach. Brakowało funduszy na remont dworca. Do przebudowy doszło dopiero w latach trzydziestych. Otoczenie dworca otoczono atrakcyjnym skwerem.

W 1925 r. zbudowano pierwszą drogę autobusową Rybnik – Żory. W roku 1938 powstał dworzec autobusowy.

READ  Historia Rybnika: okupacja niemiecka
Nekropolie Previous post Rybnickie nekropolie
Kaplice w Rybniku Next post Kaplice