Stypendium

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Na podstawie art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U  z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami) o przyznanie stypendium...