Badania archeologiczne pokazują, że pod warstwą najstarszej konstrukcji ceglanej z końca XIII wieku znajduje się warstwa nietknięta przez działalność człowieka. Zamek powstał jako konstrukcja kamienno – ceglana o niezbyt dużej powierzchni z domem zamkowym i budynkiem bramy. Rybnicki zamek powstał prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w. za panowania księcia opolsko – raciborskiego Mieszka I Plątonogiego. Książę otrzymał Górny Śląsk bez Racibirza i Opola, które były w rękach wuja – Bolesława Kędzierzawego. Stąd w Rybniku zdecydował się na budowę niezależnej warowni. Sam się tu nie osiedlił ale na początku XIII wieku sprowadził tu z żoną Ludmiłą zakon sióstr norbertanek. Na potrzeby zakonnic przebudowano zamek tworząc tu kaplicę „Najświętszego Zbawiciela”. Jednak w 1228 r. norbertanki przeniosły się do Czarnowąsów. W następnych latach budynek pełnił funkcję zamku należącego do księcia raciborskiego – ograniczona ilość informacji. Stopniowa zamek popadał w ruinę. W II połowie XVII doszło do remontu przeprowadzonego przez hrabiego Jana Bernarda Opporsdorfa. Po przebudowie zamek przybrał formę pałacu. W takiej formie budowla przetrwała do końca XVIII w. W latach 70 -tych XVIII w. hrabia Józef Węgierski dobudował dwa nowe skrzydła z arkadami nadając zamkowi kształt podkowy. W 1788 r. nowy właściciel Rybnika król Prus Fryderyk Wilhelm II kazał przebudować zamek, który stał się pensjonatem dla emerytów i inwalidów pruskiej armii (hotel inwalidów). Zamek nabrał wtedy współczesnego kształtu. Funkcję hotelu dla inwalidów zamek pełnił w latach 1789 – 1847. Liczba kuracjuszy dochodziła do 90 osób. W następnych latach w czasie epidemii tyfusu inwalidzi wyjechali. W 1847 – 1857 w zamku działał sierociniec dla dzieci, których rodzice zmarli na tyfus. Od 1849 r. część pomieszczeń zamku wykorzystywał Sąd Powiatowy by w 1857 r. przejąć cały zamek. Od tego czasu budynek pełni rolę sadu przechodząc trzykrotnie remont w l. 1904 – 1907, 1938 i 1990. W latach II wojny światowej budynek pełnił rolę niemieckiego sądu i tymczasowego aresztu.

READ  Kopalnie w Rybniku

Photo: Hons084 / Wikimedia Commons

Previous post Historia Rybnika: kataklizmy
Historia Rybnika - powstanie śląskie Next post Historia Rybnika: Powstania Śląskie