Rzemiosło i przemysł

Stawiarstwo Pierwsze rzemiosło rybniczan - budowa i utrzymywanie stawów hodowlanych. Zróżnicowanie rzemieślnicze Pod koniec XVIII w. na 805 mieszkańców istniało 135 warsztatów rzemieślniczych o różnych specjalnościach. W środy odbywały się...

Geografia Rybnika

Położenie i ukształtowanie terenu Rybnik położony jest na Płaskowyżu Rybnickim, zwanym też Wzgórzami Rybnickimi. Rozciąga się on pomiędzy doliną Odry, a doliną Wisły i Równiną Pszczyńską. Ponad doliną Odry wznosi...

Fauna i flora Rybnika

Roślinność Lasy zlokalizowane m.in. w okolicy Rybnika stanowią część Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Spełniają więc ważną rolę „zielonych płuc” Górnego Śląska. Przed wiekami były tu przede wszystkim pierwotne...