Idea powstania Platformy Poradnictwa Zawodowego zrodziła się w trakcie regionalnej konferencji – „Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Odbyła się ona 24 października 2006 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Rybnika i PUP Rybnik.

Pomysł założenia Platformy Poradnictwa Zawodowego w Rybniku pojawił się podczas dyskusji na koniec konferencji „Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Zrodził się on zatem w rybnickim środowisku naukowym i wśród doradców zawodowych. 

Trzeba przyznać, że w Polsce zagadnienie poradnictwa zawodowego polega na dywersyfikacji zadań i rozproszeniu różnych działań na poszczególne instytucje. Współpraca oraz komunikacja osób działających wokół poradnictwa zawodowego znajduje się wśród potrzeb – wielu jest odbiorców pomocy, czyli osób, które chcą znaleźć pracę, wybrać profesję albo przekwalifikować się i zmienić zawód.

Działania prowadzone w ramach Platformy Poradnictwa Zawodowego bazują na zasadach partnerstwa, są nastawione przede wszystkim na doradzanie, słuchanie, informowanie, ale także na uświadamianie osób próbujących odnaleźć się na aktualnym rynku pracy. Doradcy zawodowi działający w Rybnickiej Platformie Poradnictwa Zawodowego propagują planowanie drogi zawodowej już od wielu lat, nieustannie przedstawiając kolejne pomysły i inicjatywy. 

Platforma Poradnictwa Zawodowego w Rybniku wiele razy otrzymała zaszczytny tytuł Laureata Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

Rola Platformy Poradnictwa Zawodowego

Założenia i funkcja Platformy Poradnictwa Zawodowego w Rybniku to między innymi połączenie doświadczenia, wiedzy i potencjału zajmujących się poradnictwem zawodowym osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rynku pracy. Celem Platformy Poradnictwa Zawodowego jest również popularyzowanie usług doradczych, które mają pomóc w znalezieniu pracy, ale też w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

W ramach Platformy Poradnictwa Zawodowego w Rybniku prowadzone są też działania nastawione na stworzenie i utrwalenie różnych metod współpracy, które będą owocne, a także na wymianie inspiracji, doświadczeń i pomysłów między poszczególnymi instytucjami z zakresu poradnictwa zawodowego. 

READ  Od współpracy do miejsc pracy

Doradcom zawodowym nie brakuje weny i ambicji, które przekładają się na pomysły. Każdego roku prezentują świeże pokłady kreatywności, które razem z dużym doświadczeniem pozwalają nieść czynną pomoc i organizować kolejne inicjatywy. Autentyczna motywacja działa pobudzająco na beneficjentów tej pomocy i pomaga im odnaleźć właściwą ścieżkę zawodową. 

f: Aymanejed / pixabay

flaga Unii Europejskiej Previous post Projekty realizowane z Unii Europejskiej w Rybniku
Rybnickie dni kariery Next post Rybnickie Dni Kariery