Żydzi

 • Pierwsze informacje o rybnickich Żydach pochodzą z 1787 r. (na 1246 95 było narodowości żydowskiej – 7,5%). W 1825 – 15%, 1927 – 8%, 1931 – 10%.
 • W okresie międzywojennym miały miejsce antysemickie wiece i akty chuligańskie.
 • Żydzi popierali Niemców. W 1910 r. na 365 Żydów tylko 1 deklarował się jako Polak.
 • Pierwsza synagoga powstała pod koniec XVIII wieku (drewniany budynek koło Nacyny przy ulicy raciborskiej)
 • Murowana synagoga powstała w 1848 r. przy ulicy zamkowej – zburzona przez Niemców w 1939 r. W 1940 na miejscu synagogi powstał park z fontanna przeniesioną z rynku.
 • Początkowo grzebano w Mikołowie. Od 1815 r. grzebano w Rybniku (róg ulic Wieniawskiego i 3 maja). Niemcy ciała ekshumowali, macewy wykorzystano do budulca drogowego, na miejscu kirkutu powstał park żydowina

Niemcy

 • W 1910 r. na 11656 rybniczan było 1104 Niemców (10%)
 • W czasie plebiscytu w 1921 r. 29% rybniczan głosowało za przyłączeniem do Polski (1943 głosy) a 71% za przyłączeniem do Niemiec (4714 głosy – z tego 1080 emigrantów). W całym powiecie 35% za Niemcami 65% za Polską.
 • W 1922 część Niemców opuściła miasto – w 1935 r. żyło tu 5,5% Niemców.
 • Po II wojnie większość rybnickich Niemców osiadła w Dorsten w Westfalii

  Osobnym – dyskusyjnym – zagadnieniem jest problem Ślązaków jako mniejszości narodowej w Polsce.
  Pomijając kwestie świadomości narodowej faktem jest istnienie rybnickiego dialektu gwarowego.
READ  Szpitale w Rybniku
Rybnik w liczbach Previous post Rybnik w liczbach
Fauna i flora Rybnika Next post Fauna i flora Rybnika