Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 645 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

 • bezpłatności
 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • kontrolą jakości, co określa pośrednictwo pracy jako: rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów urzędu pracy;

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Rybnik

Pośrednictwo otwarte – polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Pośrednictwo zamknięte – oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy – organizowane na życzenie pracodawcy. Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) organizuje się w przypadku, gdy po stronie firmy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie. Urząd gwarantuje pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.
Pracodawca po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego z kandydatami do pracy informuje PUP o zatrudnieniu określonych osób.

READ  Szkolenia

Targi pracy – organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także – zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

Usługi dla poszukujących pracy

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu.
Szkolenia indywidualne Previous post Szkolenia indywidualne – Rybnik
Poradnictwo zawodowe Next post Poradnictwo zawodowe