Powiatowy Urząd Pracy zorganizował Rybnickie Dni Pracodawców w dniach od 4 do 6 kwietnia 2016 roku. Poniżej szczegóły na temat tego wydarzenia. 

Dni Pracodawcy są organizowane w całej Unii Europejskiej, również w wielu miastach w Polsce – między innymi w Rybniku na Śląsku. Ich wspólnym celem jest wzmocnienie współpracy między organizacjami zatrudnienia i pracodawcami. By usprawnić komunikację i wspólne działania Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku opracował plan wydarzeń związany z branżą biznesową. Dni Pracodawcy są organizowane dla pracodawców, ale też osób bezrobotnych, planujących zmienić branżę czy chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Program Rybnickich Dni Pracodawców 2016 – najważniejsze wydarzenia

Rybnickie Dni Pracodawców były okazją, by zorganizować ciekawe spotkania i wydarzenia – jak m.in. wykłady na temat możliwości pozyskania i wykorzystywaniu programów unijnych, warsztaty na temat zarządzania czy rozmowy z przedstawicielami dużych firm. 

Rybnickie Dni Pracodawców objęły m.in. wizyty doradców klienta w lokalnych firmach, spotkania dla przedsiębiorców, śniadanie biznesowe, prelekcje z zakresu m.in. ekonomii i finansów, warsztaty (m.in. na temat stylów zarządzania w firmie), a także panel ekspercki. 

W ramach tego wydarzenia odbyły się także XVII Targi Pracy dla osób szukających pracy oraz bezrobotnych, Dzień Rzemiosła oraz I Rybnickie Forum Przedsiębiorczości. 

Rybnickie Dni Pracodawców 2016 – współorganizatorzy wydarzenia 

Wśród organizatorów Rybnickich Dni Pracodawców są m.in. Urząd Miasta Rybnika, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Izba Rzemieślnicza w Rybniku, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

Rybnickie Dni Pracodawcy odbyły się w dniach od 4 do 8 kwietnia. Spotkanie inaugurujące było 4 kwietnia o godz. 12.00 w sali nr 207 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku.

f: mwitt1337 / pixabay

READ  Szkolenia indywidualne - Rybnik
kariera Previous post Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w Rybniku
bezrobotny Next post Prace społecznie użyteczne