Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego, tradycyjnie już, włączyła się w Ogólnopolski Tydzień Kariery i w dniach 17 – 21 października zorganizuje III Rybnickie Dni Kariery (RDK) pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudali. Tegoroczne RDK będą organizowane pod hasłem „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”.

Coroczne „święto” poradnictwa zawodowego, na które składać się będzie cykl prelekcji, spotkań, warsztatów, poradnictwa outdoorowego, treningów i innych działań propagujących planowanie kariery, rozpocznie konferencja inaugurująca w Zespole Szkół Budowlanych pt. „SEDNO – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy”, a zakończy się festynem dla młodzieży pt. „Przez talent do pracy” na terenie Kampusu Szkół Wyższych w Rybniku. Adresatami III edycji Rybnickich Dni Kariery są uczniowie wszystkich typów szkół. Celem tygodniowej kampanii z zakresu poradnictwa zawodowego, jest uświadomienie oraz pokazanie uczniom jak ważne jest zaplanowanie swojego życia zawodowego. Tworzenie „biznesplanu na życie” należy rozpocząć już od najwcześniejszych lat nauki w szkole podstawowej, poprzez wykształcenia w świadomości uczniów nawyku pracy nad sobą w określeniu swojego miejsca na mapie świata zawodów – uczymy się by pracować. To jest najważniejsze przesłanie a zarazem motto III Rybnickich Dni Kariery.

READ  Rybnik - prace społecznie
doradztwo zawodowe Previous post 5-lecie Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego
dni kariery Next post Rybnickie Dni Kariery 2016