Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku w dniu 11.04.13 r. o godzinie 11.00 w Sali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku współorganizuje Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego, w ramach którego przedstawione będzie pięć lat działalności Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego (RPPZ).

Główną ideą Platformy jest promowanie poradnictwa całożyciowego oraz wypracowanie metod współpracy doradców zawodowych z różnych instytucji rynku pracy i edukacji. Jest to realizowane poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami, zwiększanie jakości i dostępności usług doradczych oraz propagowanie w świadomości społecznej wagi poradnictwa zawodowego na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Cele te są realizowane w oparciu o podpisaną w dniu 26 lutego 2008 roku Deklarację Współpracy – Porozumienie Na Rzecz Platformy Poradnictwa Zawodowego.

Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego na stałe wpisała się w krajobraz Rybnika. Została laureatem wszystkich dotychczas organizowanych edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację usługi doradczej dla ponad 2000 uczniów rybnickich gimnazjów.  Jest realnie istniejącym partnerstwem lokalnym, które już pięć lat realizuje swoją misję dotyczącą zwiększenia dostępności poradnictwa zawodowego dla wszystkich mieszkańców miasta.

f: Tumisu / pixabay

READ  Środki na rozpoczęcie działalności
administracja Previous post Dział ds. administracyjno-organizacyjnych
Ogólnopolskie dni kariery Next post III edycja Rybnickich Dni Kariery