VIII Rybnickie Dni Kariery – „Bądź autorem własnej kariery” zorganizowane przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ)

Koordynatorzy VIII Rybnickich Dni Kariery (RDK): Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Rybniku i w Czerwionce-Leszczynach.

I dzień – 17.10.2016

1.       INAUGURACJA RYBNICKICH DNI KARIERY –  Finał Olimpiady „Z Wiedzy i Planowania Kariery Zawodowej”.

2.       WARSZTATY I KONSULTACJE ZAWODOZNAWCZE, KULINARNE, TECHNICZNE.

Motto dnia: 

Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy. William Wharton

Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego (RPPZ).

     Tegoroczny Tydzień Kariery rozpoczął się finałem olimpiady „Z Wiedzy i Planowania Kariery Zawodowej” (na inaugurację finał, jednakże myliłby się ten kto by pomyślał, że to był koniec – w dalszej części tygodnia napięcie i emocje stopniowo narastały). Taki zabieg był wynikiem starannie zaplanowanej strategii – we wszystkich szkołach zrzeszonych w RPPZ przygotowania uczniów trwały od maja, a eliminacje do rozgrywek finałowych odbyły się na początku października. Doradcom zawodowym RPPZ przyświecał główny cel: zwrócenie uwagi uczniom, że planowanie kariery to długotrwały proces, a wiedza potrzebna do odkrycia swojego powołania zawodowego musi być wieloaspektowa i ugruntowana.    

   Uroczystego otwarcia Olimpiady oraz podzielenia się swoimi refleksjami nt. planowania kariery zawodowej dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSM-E) – Marek Holona. Genezę powstania oraz krótkiego opisu działań Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego, przedstawił Jacek Żyro – przedstawiciel PUP Rybnik oraz RPPZ. Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwali koordynatorzy – nauczycielka ZSM-E   Beata Łabuda oraz pośredniczki pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP (PPP) Ewelina Marszałek-Polańczyk i Agnieszka Tomecka-Ryć.

     Inspiracją do zorganizowania olimpiady był sprawdzony pomysł Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, które od lat organizuje ogólnopolskie zmagania uczniów dotyczącą tego typu tematyki. Rybnickie igrzyska kariery były dwuetapowe: I etap wewnątrzszkolny, II etap – finał laureatów. Do ostatniego etapu zakwalifikowali się uczniowie pięciu ponadgimnazjalnych rybnickich szkół. Potyczka mistrzów kariery miała bardzo spektakularny przebieg: pięć, trzyosobowych zespołów musiało wykazać się nie tylko dużą znajomością z zakresu planowania kariery, rynku pracy, wiedzą zawodoznawczą, ekonomiczną, ale także szybkością i refleksem – bowiem która drużyna pierwsza nacisnęła przycisk, mogła jako pierwsza udzielić odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja – bardzo doświadczonych – doradców kariery. Grywalizacja wzbudziła wielkie emocje, zarówno wśród uczestników, jak i wśród żywiołowo dopingującej widowni (szczególnie aktywne były maskotki wszystkich szkół: Rudi, Krecik, Zeus i Boguś). Z zaciętej rywalizacji (przewaga tylko jednego punktu) obronną ręką wyszli uczniowie „Mechanika” (ZSM-E), pokonując uczniów „Budowlanki” (ZSB) i „Ekonomika” (ZSE-U). Również organizatorom olimpiady udzieliły się emocje uczestników. Najważniejsze były jednak ich refleksje i pomysły dotyczące możliwości uatrakcyjnienia formuły olimpiady w następnych latach.

     Równolegle do ekscytujących igrzysk kariery, w „zaciszu” murów, pokoi i salek instytucji tworzących RPPZ, do których drzwi były szeroko otwarte, w przeciągu całego tygodnia, odbywały się konsultacje, coachingi, warsztaty, pogadanki oraz prelekcje.  Doradcy zawodowi – misjonarze kariery – przygotowali wiele atrakcji dla swoich klientów.  Do ich dyspozycji byli specjaliści rynku pracy: doradcy zawodowi, psycholodzy, pośrednicy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, pracodawcy, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych, pedagodzy i wychowawcy. Różnorodne grupy odbiorców miały  doskonałą okazję, aby zastanowić się nad swoim miejscem w świecie zawodów i pracy. Oprócz indywidualnych porad prowadzone były także warsztaty tematyczne, m.in.: „Jak zostać autorem swojego życia zawodowego”, warsztaty kulinarne i techniczne (np. wizyta w przyszkolnej  sztolni – takiej kopalni w  pigułce), w których uczniowie gimnazjum mogli „przymierzyć” różne zawody i przekonać się czy dany zawód leży na nich jak ulałczy potrzebne są jakieś poprawki, a może trzeba całkowicie zmienić „okrycie”. Dyskretnymi moderatorami lub raczej (trzymając się ww. nomenklatury) stylistami kariery byli rybniccy doradcy zawodowi. Także w tym dniu uczniowie ZS Nr 6 wzięli udział w lekcji zawodoznawczej, która odbyła się w stolarni „Blastol” w Rybniku.

     II dzień – 18.10.2016 r.  

1.       WARSZTATY I PRELEKCJE TEMATYCZNE DLA RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW.

2.       DZIEŃ OTWARTY PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY OHP W CZERWIONCE-LESZCZYNACH.

Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Motto dnia:

Gdy praca, którą wykonujesz, nie daje ci radości, a tylko pieniądze, to jesteś śmiertelnie ubogi.

     Był to dzień poświęcony urozmaiconym warsztatom, skierowanym do różnych grup odbiorców: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pedagogów, prowadzony przez doradców zawodowych oraz mistrzów w danym zawodzie. Dzień warsztatów rozpoczęły zajęcia pn. „Myślę więc planuję swoją przyszłość zawodową”, adresowane do uczniów klas gimnazjalnych prowadzone prze doradczynię zawodową z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Także doradczyni PUP Rybnik przeprowadziła zajęcia z zakresu planowania kariery zawodowej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pn. „Zaplanuję sobie przyszłość z doradcą zawodowym”. Z kolei dla uczniów ZSE-U, zdobywających zawód technika organizacji reklamy, przeprowadzono ciekawe warsztaty prowadzone przez grafika komputerowego – na co dzień pracującego w firmie Classen Pol S.A. Prelegent zwrócił uwagę na praktyczne aspekty potrzebne do wykonywania zawodu w realiach konkretnej firmy. Podzielił się także swoimi przemyśleniami nt. sposobów realizacji wymarzonego zawodu oraz opowiedział o ciekawostkach związanych z reklamą graficzną.

     Doskonałym sposobem na podwyższenie wiedzy zawodoznawczej dla nauczycieli rybnickich gimnazjów były praktyczne zajęcia w pracowniach gastronomicznych, kulinarnych i technicznych. W opinii nauczycieli tego typu szkolenie wzbogaciło ich warsztat zawodowy, ułatwiając im prowadzenie uczniów po ścieżkach kariery. Po wszystkich zajęciach uczestnicy mieli możliwość indywidualnego przedyskutowania z doradcą zawodowym interesujących ich kwestii. Szczególnie uczniowie podkreślali, że warsztaty dobitnie uzmysłowiły im, że ich przyszłość leży w ich rękach, to oni sami muszą być autorami swojej kariery.

READ  Bony dla bezrobotnego do 30 roku życia

     Kolejnym wartościowym wydarzeniem był Dzień Otwarty Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Czerwionce-Leszczynach. Wydarzenie skierowane było do młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. W jego ramach pośrednik pracy udzielał informacji dot. możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, pomagał w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz udzielał wskazówek odnośnie zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które odwiedziły w tym dniu Punkt otrzymały informacje o możliwości skorzystania z porad doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pszowie oraz pakiecie bezpłatnych kursów realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim. Pośredniczka pracy informowała również o realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Obudź swój potencjał – EFS”. Z kolei doradcy zawodowi udzielali porad dotyczących skutecznych metod poszukiwania pracy oraz w praktyczny sposób przedstawiali, jak należy pracować nad wyborem własnej kariery życiowej.

III dzień – 19.10.2016 r.

1.  KONKURS – MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ Z PASJĄ.

2. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

3. WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE DLA RÓŻNYCH GRUP KLIENTÓW.

Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Motto dnia:

Karierę robi się z dwóch powodów – dla siebie i dla innych. Nawet, jeśli chcesz śpiewać, bo to kochasz, to i tak potrzebujesz kogoś, kto chciałby cię słuchać.

     Bardzo bogaty w imprezy dzień rozpoczął się – zorganizowanym już po raz drugi w Zespole Szkół Technicznych – Międzyszkolnym Dniem z Pasją. Skierowany był on do uczniów  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Impreza miała formę konkursu. Jej celem  była promocja oraz wyróżnienie pasji uczniów rybnickich szkół. Uczestnicy (42 zespoły) prezentowali swoje zainteresowania w trzech kategoriach: artystycznej, naukowej oraz w dowolnej (m.in. kolekcjonerstwo, sport, hobby – np. kulinaria, turystyka, czytelnictwo, rękodzieło itp.). Prezentacje uczniów oceniało doświadczone – życiowo i zawodowo – jury. Zdaniem jednego z jurorów – muzyka, kompozytora, łowcy talentów oraz urzędnika w jednym  – Aleksandra Bieli, prawdziwego „pasjonata” można poznać po niepowtarzalnymautentycznym błysku w oku. Konkurs zgromadził wielu uczestników, którzy prezentowali swoje talenty przed niezwykle żywiołowo reagującą widownią. I dla jednych, i dla drugich była to doskonała lekcja, jak pasję można wykorzystać w wyborze szkoły oraz w przyszłej pracy zawodowej. Najważniejszym przesłaniem dla wszystkich uczestników było pokazanie, że realizacja pasji to nie tylko frajda, przyjemność, fun, ale to także bardzo ciężka praca, kontuzje, chwile załamania i  zwątpienia, ciężka walka z sobą, ze swoimi słabościami, to prawdziwa „męka pańska”. To także doskonała szkoła hartu ducha, osobowości i charakteru. To przyjemność, ale głównie ciężka praca.

     Oprócz wielu ciekawych, a przede wszystkim bardzo praktycznych warsztatów jak: zajęcia dla uczniów ZSB pn. „Moja kariera to moje zadanie”, przeprowadzone przez doradcę PUP Rybnik, warsztaty zawodoznawcze odbywające się w doskonale wyposażonych pracowniach RCEZ CKUoP, zajęcia pn. „Aktywne poszukiwanie pracy” prowadzone przez doradczynie zawodowe PPP OHP, miały miejsce w tym dniu także konsultacje indywidualne. Duże zainteresowanie uczniów dobitnie pokazało, że młodzież bardzo potrzebuje mentora, coacha i przewodnika, który potrafi bezboleśnie przygotować i wprowadzić ich w dorosłe życie zawodowe. Metodyka poradnictwa zawodowego nierozdzielnie i uzupełniająco traktująca poradnictwo indywidualne i grupowe, potwierdziła się w praktyce. Dopiero obie formy realizowane naprzemiennie, są w stanie zapewnić właściwe oddziaływanie i przynoszą właściwy skutek.

     Nie zapomniano również o młodzieży z niepełnosprawnością. Agnieszka Tomecka-Ryć zorganizowała zajęcia warsztatowe dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Osoby obecne na spotkaniu zostały poinformowane o możliwości pomocy z instytucji działających w ramach OHP takich jak: Młodzieżowe Centrum Kariery czy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Przedstawiono również informację o realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W ramach zajęć pośrednik pracy wyjaśniał jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne i jakich błędów wystrzegać się na rozmowie kwalifikacyjnej. Głównym zagadnieniem poruszanym na warsztatach były sposoby aktywnego poruszania się po rynku pracy. Pośrednik pracy zwrócił uwagę na sposoby poszukiwania pracy, główne cechy, które powinna mieć osoba ubiegająca się o zatrudnienie oraz na możliwości wykorzystania różnych typów zatrudnienia takich jak: staże czy praktyki. Wspomniano również o wolontariacie jako o formie zebrania doświadczenia zawodowego i możliwości zaprezentowania się pracodawcy. 

 IV dzień – 20.10.2016 r.

1.       DEBATA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY I EDUKACJI PN. DOŚWIADCZENIA RYBNICKIEJ BUDOWLANKI ZE STAŻY ZAGRANICZNYCH.

2.       WARSZTATY DLA PRACODAWCÓW PN. „ROZWÓJ WŁASNY MOJEGO PRACOWNIKA, ROZWOJEM MOJEJ FIRMY”.

3.        WARSZTATY I KONSULTACJE INDYWIDUALNE  PROWADZONE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH RPPZ.

Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Motto dnia:

Jest wyjście. Zamiast dziwić się awansom bliźnich, sam zrób karierę – niech inni się dziwią!

Władysław Piekarski.

     Tradycyjnie już jeden dzień RDK przeznaczony był  w dużej mierze dla pracodawców.  Odbyły się bowiem warsztaty dla środowiska pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Prowadzone były przez ekspertów i profesjonalistów dla profesjonalistów. Spotkanie było doskonałą okazją, aby przedyskutować możliwości pracodawców w mikro i małych firmach odnośnie planowania ścieżki kariery i rozwoju zawodowego swoich pracowników. Prowadzący w interesujący sposób pokazywali potrzeby pracowników i ich punkt widzenia na aspekty związane z rozwojem zawodowym. Zwracali uwagę, jak odpowiednio zaplanowana ścieżka rozwoju pracownika bezpośrednio wpływa na  potencjał rozwojowy i ekspansję firmy.

W trakcie warsztatów i w tzw. kuluarach, była możliwość wymiany doświadczeń, uzyskania praktycznych wskazówek i pomysłów odnośnie optymalnych zasad planowania rozwoju zawodowego pracowników. Bez wątpienia pracodawca musi być bystrym obserwatorem oraz dobrym organizatorem. Żeby pracownik nie był najsłabszym ogniwem w systemie pracy musi być wyposażony w odpowiednie kompetencje, na zdobycie których pracodawca musi znaleźć czas i zapewnić środki. Wszakże – najważniejsza inwestycja to człowiek. Pracownik, który  ma zaplanowaną ścieżkę rozwoju zawodowego wykonuje pracę z większym zaangażowaniem, utożsamia się z firmą. Takie podejście szybko przynosi mierzalne rezultaty dla wszystkich zainteresowanych: pracodawcy, pracownika
i klienta.

READ  Szkolenia dla bezrobotnych 2007

     Także w tym dniu – już po raz drugi – odbyła się debata związana z planowaniem kariery. W Zespole Szkół Budowlanych odbył się panel, w którym nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi oraz  organizatorzy i uczestnicy zagranicznych staży zawodowych wymienili się swoimi doświadczeniami. Gospodarz spotkania przedstawił gimnazjalistom programy unijne, dokonał prezentacji projektów realizowanych w ZSB oraz zaprosił wszystkich do dyskusji. Uczniowie, którzy „praktykowali” w zagranicznych firmach poznali kulturę organizacyjną, nowoczesne procesy technologiczne oraz poznali obsługę zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń,mogli w trakcie panelu podzielić się ww. doświadczeniami. Dla przyszłych adeptów omawianych zawodów – uczniów rybnickich gimnazjów – była to doskonała okazja do zapoznania się z zagranicznymi realiami pracy, a także cenne wskazówki, ułatwiające im dokonanie trafnego wyboru przyszłej szkoły i zawodu.

     Uzupełnieniem dnia były warsztaty prowadzone dla uczniów szkół ZSE-U, połączone z indywidualnymi konsultacjami, prowadzone przez doradczynię  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz PUP Rybnik. Warsztaty „Moja kariera to moje zadanie” pokazały zasady budowania strategii zawodowej. Zwróciły uwagę  słuchaczom, jak niezwykle ważne w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej jest dogłębne poznanie siebie – swoich mocnych, ale także słabszych stron. Uczestnicy dowiedzieli się, że dobre zaplanowanie swojego życia zawodowego pozwala dobrze funkcjonować na rynku pracy, zarówno w trakcie prosperity, jak i dekoniunktury.

V dzień – 21.10.2016 r.

1.       KONFERENCJA KOŃCZĄCA VIII RDK PN. „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY”.

2.       WARSZTATY TEMATYCZNE.

3.       KONFERENCJA W CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNYM W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Motto dnia:

Niewinność i zaufanie to piękne cechy, ale nie sprawdzają się w dzisiejszym świecie. Żeby zacząć karierę, trzeba mieć talent, ale by ją ciągnąć, trzeba determinacji, ambicji i zawziętości.

Éric-Emmanuel Schmitt

Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego.

     Tegoroczne Rybnickie Dni Kariery zakończyła konferencja – „Bądź autorem swojej kariery”, która odbyła się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Tematyczne prelekcje przeplatane były krótkimi filmami, urozmaiconymi występami artystycznymi uczniów szkół tworzących RPPZ. Jednakże początek konferencji należał do laureatów trzech konkursów. Pierwszy z nich to olimpiada z „Wiedzy o planowaniu kariery zawodowej” skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dwa następne skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniowie mogli zwizualizować swoją przyszłość zawodową, zarówno w formie  literackiej, jak  i audiowizualnej. Konkursy nosiły tytuł: „ Zaplanuj własną karierę”. Wszyscy laureaci otrzymali torby z nagrodami wypełnione po brzegi z rąk Dyrektorów: PUP Rybnik – Pani Anny Michalczyk i ZSM-E – Pana Marka Holony. Owoce pracy laureatów zamieszczone były w gablotce
na scenie, a filmik zaprezentowany był na telebimie. Wyróżnieni zostali również nauczyciele – opiekunowie zwycięzców konkursów. Byli oni szczególnie zadowoleni z otrzymania II numeru egzemplarza Zeszytu Metodycznego – zawierającego gotowe scenariusze lekcji zawodoznawczych, autorstwa doradców Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego.

      Zaproszeni goście – osoby które osiągnęły sukces zawodowy, reprezentujące różne środowiska zawodowe – opowiedziały zgromadzonej młodzieży w sposób bardzo obrazowy, jak należy podejść do wyboru zawodu, jak realizować swoje pasje, co to znaczy udane życie zawodowe, jak definiować sukces w odniesieniu do kariery zawodowej. Prelegenci zwracali uwagę, aby karierę planować mądrze i nie za wszelką cenę,  zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami, celami i wartościami.

     Aby kariera była zharmonizowana ważna jest umiejętność radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji, koncentracja umysłu i rozwój osobisty. Chcąc mieć jak najlepsze wyniki w szkole lub w pracy warto zadbać o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Na te aspekty zwracała uwagę Aleksandra Mason, główny instruktor centrum „Body and Brain”.

    Sporty walki to przykłady pasji, która jest prawdziwą „drogą przez mękę”. Tym bardziej jednak smakuje sukces, który pozwala zapomnieć o wszystkich trudnościach i wyrzeczeniach. Przedstawicielkami tych dyscyplin były: Sandra Pniak – mistrzyni świata w Jujitsu oraz  Agata Perenc – judoczka, dwukrotna mistrzyni Polski seniorów oraz młodzieżowców. Sportsmenki podkreślały, że ich dyscypliny to nie tylko sport, to sztuka życia, która ułatwia radzenie sobie z trudnościami w codziennej egzystencji.

     Taniec to sposób spędzania wolnego czasu, to ruch, który daje człowiekowi radość. Dla niektórych jest wyładowaniem energii, przyjemnością, szukaniem sensu w ruchach, które widzi, które chce innym przekazać. Karolina Słomka – pasjonatka i instruktorka tańca, w sposób bardzo praktyczny, prezentując przykład tańca nowoczesnego, pokazała że realizacja swoich młodzieńczych zainteresowań może przerodzić się w pracę zawodową. Praca może być przyjemnością.

   Planowanie kariery zawodowej jest jednym z najbardziej newralgicznych procesów wpływających bezpośrednio na przyszłe losy człowieka, jego miejsce zamieszkania i pracy. Przykładem tego, że kariera nie ma granic, był filmik nagrany przez Martynę Marcinkowską, 16-letnią absolwentkę Gimnazjum Dwujęzycznego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Martyna sama zaplanowała swoją karierę wyszukując informacje w internecie i realizując swoje marzenie nauki w Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy temu otrzymała stypendium, dzięki któremu od września uczy się w angielskim liceum – prywatnej szkole – Box Hill School pod Londynem.

     Przykładem przechodzenia pasji z ojca na syna był wywiad z Andrzejem Polaczym, który został zapowiedziany przez jego syna.  Obaj realizują się w branży budowlanej,  a w wolnych chwilach poświęcają się swojej drugiej pasji – rajdom samochodowym. Senior rodu w ciekawy i prosty sposób przedstawił, jak należy podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, jakie są sposoby godzenia pracy z zainteresowaniami, czym należy kierować się przy wyborze zawodu.   

READ  Stypendium

     Konferencję zakończył wywiad z absolwentem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Łukaszem Wróblewskim – doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, a oprócz tego muzykiem, podróżnikiem, Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, adiunktem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pomimo ciągle młodego wieku, osiągnięcia Dziekana są ogromne: współpraca z New York Philharmonic, The Metropolitan Opera, organizacja wielu przedsięwzięć artystycznych. Oprócz tego jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych marketingowi i zarządzaniu w kulturze, m.in. „Strategie marketingowe w instytucjach kultury”. Jest także Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego oraz członkiem Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. Jest pasjonatem i kolekcjonerem instrumentów astronawigacyjnych oraz muzycznych. Według Łukasza Wróblewskiego, łączenie tylu obowiązków, funkcji, realizacji wielu różnych pasji jest możliwe dzięki umiejętności organizowania i planowania czasu, ale przede wszystkim wykonywania wszystkich czynności z miłością  – i to koniecznie – odwzajemnioną.

    Jak widać organizatorzy przygotowali szerokie spektrum przykładów karier, zawodów, pasji, które dla wszystkich uczestników konferencji mogły być doskonałym źródłem natchnienia, inspiracji i wzorem konsekwencji w osiąganiu sukcesu.

Należy dodać, że wystąpienia miały formę filmów, wywiadów oraz bezpośrednich prelekcji przeplatanych pokazem swoich umiejętności. Cała konferencja okraszona była występami artystycznymi uczniów szkół zrzeszonych w RPPZ. Występy – oprócz tego, że były miłymi przerywnikami, chwilą wyższych przeżyć duchowych – były również przykładem dobrze rokujących karier zawodowych.  

    Również tego dnia odbyło się spotkanie konsultacyjno-doradcze z uczniami ZST. Doradczyni zawodowa PUP Rybnik sprostała wyzwaniu, jakie sobie postawiła – „zapalenia – u swoich słuchaczy -wewnętrznego ognia” w planowaniu kariery z pasją.

     Także w piątek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie działania OTK w Powiecie Rybnickim. Gośćmi specjalnymi byli: Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Pełnomocnik ds. społecznych GiM Czerwionka-Leszczyny Aleksandra Chudzik oraz zastępca dyrektora PUP w Rybniku Małgorzata Tlołka. W trakcie konferencji było wiele ciekawych prelekcji. Pomocny w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej był wykład pracowników PUP w Rybniku. Pośredniczka pracy i doradczyni zawodowa przedstawiły sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zasady planowania kariery zawodowej. Prelegentki zwróciły uwagę na konieczność połączenia własnego potencjału psychofizycznego z uwarunkowaniami i tendencjami panującymi na rynku pracy.

W przeciągu całego tygodnia kariery przeprowadzono kilkadziesiąt imprez, w których wzięło udział około półtora tysiąca osób.  Wszyscy uczestnicy otrzymali  wiele materiałów zawodoznawczych, broszurek, przeprowadzono z nimi wiele testów i autotestów preferencji i predyspozycji zawodowych. Realizacja tak urozmaiconych wydarzeń umożliwiła im bliższe poznanie siebie, swoich możliwości, predyspozycji, dróg prowadzących do realizacji pasji, wymarzonych zawodów, do stworzenia optymalnego biznesplanu kariery. W opiniach wielu uczestników, wszystkie eventy były fascynującymi wizualizacjami swojej kariery zawodowej. Dały im możliwość zobaczenia siebie za parę lat, umożliwiły im podróż w przyszłość, rozważenie alternatywnych historii swego życia i – co najważniejsze umożliwiły im wybór optymalnego projektu kariery.

Tegoroczne Rybnickie Dni Kariery kolejny raz pokazały, jak niezwykle istotnym  tematem dla młodych ludzi jest zdobycie wymarzonego zawodu i wykonywanie pracy z pasją. Dobitnie pokazały, że młodzież chce samodzielnie podejmować swoje decyzje zawodowe. Jednakże niezastąpionymi przewodnikami, mentorami i coachami w tym procesie są – i powinni być – doradcy kariery.

Działania poprzedzające VIII RDK

     Ze względów m.in. organizacyjnych wiele imprez związanych z Rybnickimi Dniami Kariery odbyło się wcześniej. Do takich wydarzeń należało seminarium pn. „Nauka + praca czy to się opłaca?”. Podczas seminarium zaprezentowano komplementarność usług OHP w obszarze pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i szkoleń. Przedstawiono korzyści wynikające z udziału w kursach i szkoleniach oraz możliwości skorzystania z indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym. Omówiono także założenia programu „Wolontariat w OHP”. W kolejnej części spotkania doradczyni zawodowa z rybnickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas prezentacji pt. „Nie daj się zaskoczyć – zaplanuj swoją przyszłość zawodową” omówiła zagadnienie związane z poszukiwaniem pierwszej pracy i podkreśliła, jak ważne jest zdobywanie doświadczeń jeszcze w trakcie nauki. Na zakończenie seminarium przedstawicielka AgencjiPracy Good Job przedstawiła uczniom możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego podczas pracy za granicą. Poprzez udział w seminarium młodzież uświadomiła sobie jakie korzyści niesie aktywność zawodowa. Samo wykształcenie nie daje gwarancji zatrudnienia i należy je łączyć z kompetencjami i umiejętnościami, nabywanymi poprzez praktyki zawodowe, staże, wolontariat, czy też przez pracę krótkoterminową.        

     Kolejnym przedsięwzięciem było wcześniejsze przygotowanie olimpiady i konkursów związanych z planowaniem kariery zawodowej. Wymagało to od organizatorów przeprowadzenia wielu działań poprzedzających finał olimpiady: opracowania regulaminów, przygotowania odpowiednich zestawów pytań, wyboru komisji, miejsca, przygotowania zaplecza technicznego (sprzętu audiowizualnego, napisania odpowiedniego oprogramowania, wykonania i przetestowania gadżetów elektroniczno-informatycznych itp.), opracowania i przeprowadzenia modułu metodyczno-edukacyjnego, przygotowującego uczniów do ww. konkursów, praca zespołów oceniających prace konkursowe itp.                        

     Także wiele wizyt studyjnych i różnych spotkań, m.in. cykl warsztatów dla uczniów ZST, wizyta zawodoznawcza w stolarni Blastol, zajęcia z preorientacji zawodowej dla rybnickich przedszkolaków, odbyło się przed głównymi wydarzeniami. Również przygotowanie plakatu oraz filmu reklamującego poszczególne konkursy oraz tydzień kariery miało w tym roku formę wewnątrzszkolnych konkursów. Najlepiej oceniony przez jury plakat i film otrzymał zaszczyt reklamowania Rybnickiego Tygodnia Kariery.

     Nie można zapomnieć o roli wszystkich doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli i podkreślić ich codzienną pracę służącą temu, żeby wybór szkoły i zawodu nie był jednorazową, i co gorsza – przypadkową decyzją, ale długotrwałym procesem służącym realizacji własnej kariery.

Organizatorzy  VIII RDK pragną podziękować  przedstawicielom wszystkich instytucji zaangażowanym w organizację tygodnia kariery, koordynatorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji ww. wydarzeń.

f: fietzfotos / pixabay

Ogólnopolskie dni kariery Previous post III edycja Rybnickich Dni Kariery
gala Next post Od współpracy do miejsc pracy