Środki pozyskane z Unii Europejskiej pozwalają wielu samorządom prowadzić niezbędne projekty. Poznaj wybrane z nich, realizowane w Rybniku.

Rybnik leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, na wysokości 210-290 m. n.p.m. nad rzeką Nacyną. Miasto znajduje się na południowy zachód od Katowic.
Programy realizowane w Rybniku z środków UE
Zobacz listę projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich w Rybniku i województwie śląskim.
Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim (III)”.
  Uczestnikiem mogła być osoba w wieku 18-29 lat, która była zarejestrowana w PUP w Rybniku jako bezrobotna. Program dedykowany był do kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób długotrwale bezrobotnych, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu. Wartość projektu na lata 2021-2022: 5 781 352,18 zł, w tym kwota w części EFS wynosi 4 872 523,62 zł.
  Programy realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
 • „Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem”;
  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 ma na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, poprawę zatrudnienia i poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Rybniku.
 • „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku (III)”.
  Celem projektu jest poprawa możliwości zatrudnienia osób po 30 roku życia, będących bez pracy w powiecie rybnickim. Program dedykowany jest osobom bezrobotnym, należącym do co najmniej jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia oraz kobiety.

KwK, f: Ralphs_Fotos / pixabay

READ  Geografia Rybnika
przedsiębiorca Previous post Podsumowanie Konferencji „ŁĄCZY NAS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
doradztwo zawodowe Next post Aktywna Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego