Pożyczki

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż od dnia 17 listopada 2014r. ruszył program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” , którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego a jego główne cele to udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy.

Z w/w programu będą mogli skorzystać:

  • studenci ostatniego roku studiów,
  • poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.

Osoby, które zdecydują się sięgnąć po tę formę pomocy będą mogły liczyć na wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczych, form opodatkowania, czy rozliczeń finansowych.

Po szczegółowe informacje dotyczące wyłonionych pośredników finansowych oraz zasad udzielania pożyczek zapraszamy na strony: www.bgk.com.pl oraz http://www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii.

READ  5-lecie Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego
Prace społeczne Previous post Rybnik – prace społecznie
Stypendium Next post Stypendium