Herb miasta

Trudno ustalić, kiedy dokładnie powstał herb Rybnika. Musiał powstać między wiekiem XIII - kiedy Rybnik otrzymał prawa miejskie, a wiekiem XVII, z którego pochodzi najstarsza znana pieczęć miasta Rybnika (1669)...