Herb miasta

Trudno ustalić, kiedy dokładnie powstał herb Rybnika. Musiał powstać między wiekiem XIII - kiedy Rybnik otrzymał prawa miejskie, a wiekiem XVII, z którego pochodzi najstarsza znana pieczęć miasta Rybnika (1669)...

Historia Rybnika

O początkach osadnictwa na terenie dzisiejszego Rybnika niewiele wiadomo. Przekazy legendarne podają, iż na terenie współczesnego miasta istniały trzy osady: Zagrodniki, Łony oraz Rybinek. Hipotezę tę wydają się potwierdzać sondażowe...