Historia Rybnika

O początkach osadnictwa na terenie dzisiejszego Rybnika niewiele wiadomo. Przekazy legendarne podają, iż na terenie współczesnego miasta istniały trzy osady: Zagrodniki, Łony oraz Rybinek. Hipotezę tę wydają się potwierdzać sondażowe...