Usługi EURES

Eures wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego...

Szkolenia

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o...

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o...

Szkolenia indywidualne – Rybnik

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, potrafisz wykazać celowość szkolenia np. poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO, KTÓREGO KOSZT...

Stopa bezrobocia w Rybniku

OkresKrajWojewództwoPowiatMiastoPodregion2018, styczeń6.90%5.30%7.10%4.70%5.50%2017, grudzień6.60%5.20%6.90%4.30%5.30%2017, listopad6.50%5.10%6.90%4.40%5.20%2017, październik6.60%5.20%7.10%4.50%5.30%2017, wrzesień6.80%5.50%7.40%4.80%5.60%2017, sierpień7%5.60%7.40%4.80%5.70%2017, lipiec7%5.60%7.60%4.90%5.80%2017, czerwiec7%5.70%7.60%4.90%5.80%2017, maj7.30%5.90%7.90%5.20%6.20%2017, kwiecień7.60%6.10%8.20%5.40%6.30%2017, marzec8%6.50%8.40%5.70%6.70%2017, luty8.40%6.70%9.10%6%7.10%