Zamek w Rybniku

Badania archeologiczne pokazują, że pod warstwą najstarszej konstrukcji ceglanej z końca XIII wieku znajduje się warstwa nietknięta przez działalność człowieka. Zamek powstał jako konstrukcja kamienno - ceglana o niezbyt dużej...

Fauna i flora Rybnika

Roślinność Lasy zlokalizowane m.in. w okolicy Rybnika stanowią część Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Spełniają więc ważną rolę „zielonych płuc” Górnego Śląska. Przed wiekami były tu przede wszystkim pierwotne...