Pożyczki

Pożyczki Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, iż od dnia 17 listopada 2014r. ruszył program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” ,...

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem...

Usługi EURES

Eures wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego...

Szkolenia

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o...