12 Września w Katowicach odbyła się Gala Regionalna podsumowująca 6 edycję konkursu „Lodołamacze 2011”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Patronat Honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska. Ambasadorem konkursu został Pan Zbigniew Zamachowski.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

„Likwidowanie barier mentalnych następuje w naszym społeczeństwie bardzo powoli. Nasi Lodołamacze są pionierami w tym działaniu, to oni dają przykład do naśladowania, a zarazem pokazują jak należy to robić. To dzięki nim hasło integracji społecznej nie jest pustym słowem, a oznacza solidarność i tolerancję.”

Tak o instytucjach, które otrzymały nagrodę „Lodołamaczy 2011” mówi Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Pan Jan Zając.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku otrzymał III miejsce w kategorii „Pracodawca – Nieprzedsiębiorca” za działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010r. w tym za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Przyznana nagroda jest szczególnym wyróżnieniem dla wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku, którzy zaangażowali się w osiągnięcie tak wielkiego sukcesu. Jest to również duża motywacja
i wyzwanie do dalszych starań na polu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie www.lodolamacze.info

f: adamtepl / pixabay

READ  Transport do UK w 2023 roku
szkolenia dla bezrobotnych Previous post Szkolenia dla bezrobotnych 2007
targi pracy Next post XV Targi Pracy