Dzisiaj mamy: 21 styczeń 2017 r.
22:40:32

Strona główna

do przodu
do przodu
Aktualne stopy bezrobocia - listopad 2016 r.: kraj: 8,2%, woj. śląskie: 6,6%, miasto Rybnik: 5,9%, pow. rybnicki: 9,4%

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dla pracodawców [ 1 ]
Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców 77KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 4 ]
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 34.5KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS - 2016 r. 746.7KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 34KB pobierz
Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia - 2016 r. 60KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Informator dla pracodawców [ 1 ]
Informator dla pracodawców Informator dla pracodawców 18.77MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 5 ]
20. Uchwała nr 3/2016 z dnia 4 marca 2016 r. 20. Uchwała nr 3/2016 z dnia 4 marca 2016 r. 233.51KB pobierz
Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1.15MB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - realizacja w roku 2016 0.91MB pobierz
Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - 2016 r. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - 2016 r. 260.12KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Kryteria organizowania aktywnych form [ 1 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń 180.66KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 [ 2 ]
Folder informacyjny - Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 Folder informacyjny - Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 804.96KB pobierz
Plakat - Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 Plakat - Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 375.96KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 5 ]
Deklaracja zatrudnienia Deklaracja zatrudnienia 175.93KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych Umowa o zorganizowanie prac interwencyjnych 115.6KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych Wniosek o organizację prac interwencyjnych 254.06KB pobierz
Wniosek o refundację prac interwencyjnych - 2016 r. Wniosek o refundację prac interwencyjnych - 2016 r. 50KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie Wniosek - zgłoszenie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w zakładzie 187.65KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż / przygotowanie zawodowe dorosłych / szkolenia / zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 24KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych [ 4 ]
1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 1. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2016 r. 90.5KB pobierz
2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 2. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2015 r. 0.9MB pobierz
3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 3. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2014 r. 397.35KB pobierz
4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 4. Plan realizacji przygotowania zawodowego dla dorosłych - 2013 r. 400.63KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 7 ]
Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. Deklaracja zatrudnienia - 2016 r. 175.85KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1.2MB pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 r. 297.51KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 102.64KB pobierz
Wzór umowy - gwarancja bankowa Wzór umowy - gwarancja bankowa 110.38KB pobierz
Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli Wzór umowy - z zabezpieczeniem poręczycieli 107.59KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia [ 5 ]
19. Uchwała nr 2/2016 z dnia 4 marca 2016 r. 19. Uchwała nr 2/2016 z dnia 4 marca 2016 r. 114.46KB pobierz
Deklaracja zatrudnienia 30- Deklaracja zatrudnienia 30- 178.54KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Wniosek o organizację Wniosek o organizację 261.08KB pobierz
Wniosek o refundację - 2016 r. Wniosek o refundację - 2016 r. 49.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu [ 1 ]
Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia Wniosek o refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia 226.05KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 2 ]
Wniosek o organizację robót publicznych Wniosek o organizację robót publicznych 46.5KB pobierz
Wniosek o refundację roboty publiczne Wniosek o refundację roboty publiczne 25KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego [ 2 ]
Piotr Kauch doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Piotr Kauch doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 167.17KB pobierz
Sabina Ficek - wicedyrektor RCEZ Sabina Ficek - wicedyrektor RCEZ 176.73KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Deklaracja współpracy [ 2 ]
Deklaracja Współpracy - Porozumienie Na Rzecz Platformy Poradnictwa Zawodowego Deklaracja Współpracy - Porozumienie Na Rzecz Platformy Poradnictwa Zawodowego 332KB pobierz
Program spotkania sygnatariuszy Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego Program spotkania sygnatariuszy Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 64KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - listy gratulacyjne [ 4 ]
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 494.63KB pobierz
List gratulacyjny dla Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych od Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego List gratulacyjny dla Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych od Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 92.64KB pobierz
Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Pracy i Polityki Społecznej 1.01MB pobierz
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP 831.61KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Prezentacje dotyczące Platformy [ 4 ]
B. Kuwaczka: Prezentacja dot. RPPZ B. Kuwaczka: Prezentacja dot. RPPZ 4.82MB pobierz
Konferencja: Nauka i doradztwo kluczem do sukcesu. Konferencja: Nauka i doradztwo kluczem do sukcesu. 504KB pobierz
Prezentacja z konferencji inaugurującej III RDK 2011 r. Prezentacja z konferencji inaugurującej III RDK 2011 r. 2.72MB pobierz
Seminarium: Pospolite ruszenie doradztwa zawodowego. Seminarium: Pospolite ruszenie doradztwa zawodowego. 5.29MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Publikacje [ 24 ]
 Monografia naukowa AH-E. Nowoczesne metody kształcenia. Nauczyciel w roli przewodnika i doradcy ucznia. Monografia naukowa AH-E. Nowoczesne metody kształcenia. Nauczyciel w roli przewodnika i doradcy ucznia. 182KB pobierz
 Nowiny nr 2012/24 Nowiny nr 2012/24 759.04KB pobierz
Dekalog doradcy zawodowego Dekalog doradcy zawodowego 178.3KB pobierz
Doradca zawodowy 2(15)/2011 Doradca zawodowy 2(15)/2011 2.23MB pobierz
Doradca zawodowy 2(15)/2011 Doradca zawodowy 2(15)/2011 565.34KB pobierz
Doradca Zawodowy nr 2(19)2012 artykuł pt. Powinność doradców zawodowych w harmonizowaniu strony podażowej i popytowej rynku pracy Doradca Zawodowy nr 2(19)2012 artykuł pt. Powinność doradców zawodowych w harmonizowaniu strony podażowej i popytowej rynku pracy 2.55MB pobierz
Doradca Zawodowy nr 2/2007 Doradca Zawodowy nr 2/2007 337.65KB pobierz
Gazeta Rybnicka nr 1/464 Gazeta Rybnicka nr 1/464 461.22KB pobierz
Gazeta Rybnicka nr 10/460 Gazeta Rybnicka nr 10/460 1.01MB pobierz
Gazeta Rybnicka nr 3/441 marzec 2008r. Gazeta Rybnicka nr 3/441 marzec 2008r. 910.16KB pobierz
Gazeta Rybnicka Nr 3/501 marzec 2013 Gazeta Rybnicka Nr 3/501 marzec 2013 83.39KB pobierz
Gazeta Rybnicka nr 6-7/504-505 czerwiec - lipiec 2013 Gazeta Rybnicka nr 6-7/504-505 czerwiec - lipiec 2013 604.48KB pobierz
Kurier nr 9/2009 Kurier nr 9/2009 306.51KB pobierz
Magazyn Szkolny Magazyn Szkolny 1.15MB pobierz
Mapa pomocy doradczej dla przedsiębiorców - praktyczne sposoby promocji usług. Mapa pomocy doradczej dla przedsiębiorców - praktyczne sposoby promocji usług. 2.1MB pobierz
O potrzebie poradnictwa zawodowego w szkole.
O potrzebie poradnictwa zawodowego w szkole. 778.84KB pobierz
Pedagogika Pracy nr 53 Pedagogika Pracy nr 53 9.83MB pobierz
Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego 301.22KB pobierz
Przygotowanie zawodowe pracownika – model współdziałania głównych aktorów rynku pracy Przygotowanie zawodowe pracownika – model współdziałania głównych aktorów rynku pracy 240.16KB pobierz
Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego w kwartalniku Doradca Zawodowy Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego w kwartalniku Doradca Zawodowy 407.73KB pobierz
Tygodnik Regionalny Nowiny nr 2008/09 z dn. 27.02.2008r. Tygodnik Regionalny "Nowiny" nr 2008/09 z dn. 27.02.2008r. 368.58KB pobierz
Tygodnik Rybnicki nr 42(154) Tygodnik Rybnicki nr 42(154) 30.81KB pobierz
Zeszyt metodyczny Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 2012 Zeszyt metodyczny Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 2012 896.73KB pobierz
Zeszyt Metodyczny Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 2015 Zeszyt Metodyczny Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego 2015 14.21MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Rybnickie Dni Kariery [ 6 ]
Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery2014 Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery2014 321.73KB pobierz
Regulamin konkursu dla szkół gimnazjalnych. Regulamin konkursu dla szkół gimnazjalnych. 22.99KB pobierz
Regulamin konkursu fotograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin konkursu fotograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych. 127.23KB pobierz
Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkolaków. Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkolaków. 132.09KB pobierz
Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. 132.21KB pobierz
Regulamin rajdu rowerowego. Regulamin rajdu rowerowego. 85.33KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ 5-lecie [ 4 ]
1. Poradnictwo Kariery - ścieżki spełnianych marzeń<br />
Wojciech Kreft - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP 1. "Poradnictwo Kariery - ścieżki spełnianych marzeń"
Wojciech Kreft - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
3.82MB pobierz
2. 5 lat działalności Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego<br />
Jacek Żyro - Powiatowy Urząd Pracy 2. "5 lat działalności Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego"
Jacek Żyro - Powiatowy Urząd Pracy
1.5MB pobierz
3. Reminiscencja czterech edycji Rybnickich Dni Kariery<br />
Grażyna Kohut - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku 3. "Reminiscencja czterech edycji Rybnickich Dni Kariery"
Grażyna Kohut - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
6.63MB pobierz
4. Poradnictwo zawodowe w województwie śląskim<br />
Maciej Zegarek - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 4. "Poradnictwo zawodowe w województwie śląskim"
Maciej Zegarek - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
2.95MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2015 [ 10 ]
Doradca kariery jako mentor biznesu Doradca kariery jako mentor biznesu 7.46MB pobierz
Kalendarz wydarzeń VII Rybnickich Dni Kariery 2015 r. Kalendarz wydarzeń VII Rybnickich Dni Kariery 2015 r. 221.92KB pobierz
List Ministra Pracy i Polityki Społecznej List Ministra Pracy i Polityki Społecznej 321.66KB pobierz
Olimpiada z Wiedzy o Zarządzaniu i Planowaniu Karierą Olimpiada z Wiedzy o Zarządzaniu i Planowaniu Karierą 2.2MB pobierz
Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT RYBNIK Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT RYBNIK 902.49KB pobierz
OTK 2015 w Rybniku OTK 2015 w Rybniku 2.61MB pobierz
Plakat VII RDK 2015 Plakat VII RDK 2015 0.95MB pobierz
Program  konferencji otwarcia OTK  2015 Program konferencji otwarcia OTK 2015 402.13KB pobierz
Rybnickie Dni Kariery 2015 Rybnickie Dni Kariery 2015 6.64MB pobierz
Współczesne wyzwania w obszarze planowania i zarządzania karierą zawodową Współczesne wyzwania w obszarze planowania i zarządzania karierą zawodową 354.63KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2016 [ 2 ]
Plakat promujący VIII Rybnickie Dni Kariery Plakat promujący VIII Rybnickie Dni Kariery 417.31KB pobierz
Prezentacja VIII Rybnickie Dni Kariery Prezentacja VIII Rybnickie Dni Kariery 8.86MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Kalendarz wydarzeń RDK 2009 [ 1 ]
Kalendarz wydarzeń  Rybnickich Dni Kariery Kalendarz wydarzeń Rybnickich Dni Kariery 683.34KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Prezentacja z Rybnickich Dni Kariery [ 1 ]
Prezentacja z Rybnickich Dni Kariery Prezentacja z Rybnickich Dni Kariery 18.56MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - Raport z udziału w I OTK [ 8 ]
Dzień 05.10.09 r. - Konferencja inaugurująca Rybnickie Dni Kariery Dzień 05.10.09 r. - Konferencja inaugurująca Rybnickie Dni Kariery 602.5KB pobierz
Dzień 05.10.09 r. Spotkanie młodzieży szkolnej z pracodawcami Dzień 05.10.09 r. Spotkanie młodzieży szkolnej z pracodawcami 847KB pobierz
Dzień 06.10.09 r. Otwarte poradnictwo indywidualne Dzień 06.10.09 r. Otwarte poradnictwo indywidualne 606KB pobierz
Dzień 07.10.09 r. Warsztaty zawodowe dla uczniów szkół Dzień 07.10.09 r. Warsztaty zawodowe dla uczniów szkół 628KB pobierz
Dzień 08.10.09 r. Warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla uczniów świetlicy środowiskowej Dzień 08.10.09 r. Warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla uczniów świetlicy środowiskowej 772.5KB pobierz
Dzień 09.10.09 r. Poradnictwo outdoorowe - happening na rybnickim rynku Dzień 09.10.09 r. Poradnictwo outdoorowe - happening na rybnickim rynku 468KB pobierz
Dzień 10.10.09 r. Dzień Otwarty Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku dla Osób Niepełnosprawnych Dzień 10.10.09 r. Dzień Otwarty Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku dla Osób Niepełnosprawnych 671.5KB pobierz
Raport z udziału w I Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Raport z udziału w I Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 1.12MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: RPPZ - RDK - Materiały informacyjne i promocyjne [ 3 ]
Plakat informujący o happeningu na rybnickim rynku Plakat informujący o happeningu na rybnickim rynku 760.5KB pobierz
Plakat informujący o Rybnickich Dniach Kariery Plakat informujący o Rybnickich Dniach Kariery 807KB pobierz
Ulotka informująca o Rybnickich Dniach Kariery Ulotka informująca o Rybnickich Dniach Kariery 1.52MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2010 [ 2 ]
Kalendarz RDK Kalendarz RDK 105.09KB pobierz
Prezentacja z II RDK Prezentacja z II RDK 3.71MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Materiały informacyjne [ 2 ]
Plakat RDK Plakat RDK 726.9KB pobierz
Ulotka - Azymut Ulotka - Azymut 1.67MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2011 [ 4 ]
Kalendarz III RDK Kalendarz III RDK 114.82KB pobierz
Plakat III RDK Plakat III RDK 490.42KB pobierz
Prezentacja - konferencja otwierająca III Rybnickie Dni Kariery Prezentacja - konferencja otwierająca III Rybnickie Dni Kariery 2.72MB pobierz
Prezentacja - podsumowanie III Rybnickich Dni Kariery Prezentacja - podsumowanie III Rybnickich Dni Kariery 2.64MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2012 [ 3 ]
Kalendarz IV RDK 2012 Kalendarz IV RDK 2012 252.55KB pobierz
Plakat IV RDK 2012 Plakat IV RDK 2012 1.93MB pobierz
Prezentacja z IV Rybnickich Dni Kariery Prezentacja z IV Rybnickich Dni Kariery 4.49MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2013 [ 5 ]
Kalendarz wydarzeń V Rybnickich Dni Kariery Kalendarz wydarzeń V Rybnickich Dni Kariery 83.17KB pobierz
Plakat Dnia Otwartego poradnictwa zawodowego Plakat Dnia Otwartego poradnictwa zawodowego 227.5KB pobierz
Plakat Gry Miejskiej Plakat Gry Miejskiej 2.47MB pobierz
Plakat V Rybnickich Dni Kariery Plakat V Rybnickich Dni Kariery 365.2KB pobierz
Prezentacja - V Rybnickie Dni Kariery Prezentacja - V Rybnickie Dni Kariery 4.83MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Rybnickie Dni Kariery 2014 [ 4 ]
Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery 185.55KB pobierz
Plakat Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego w PUP Rybnik Plakat Dzień Otwarty Poradnictwa Zawodowego w PUP Rybnik 492.44KB pobierz
Plakat VI Rybnickich Dni Kariery Plakat VI Rybnickich Dni Kariery 3.36MB pobierz
Prezentacja z RDK 2014 Prezentacja z RDK 2014 6.58MB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 6 ]
Lista obecności Lista obecności 52KB pobierz
Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem Oświadczenie o przeszkoleniu bhp oraz zapoznaniu z obowiązujacym regulaminem 26.5KB pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia Sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinia 54KB pobierz
Wniosek o organizację stażu oraz program stażu Wniosek o organizację stażu oraz program stażu 71.5KB pobierz
Wniosek o udzielenie urlopu stażyście Wniosek o udzielenie urlopu stażyście 27.5KB pobierz
Wzór umowy o staż - do wglądu Wzór umowy o staż - do wglądu 82.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 2 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 645.29KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej Wniosek o zorganizowanie szkolenia na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej 187.47KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemcow [ 4 ]
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 447.23KB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 28.85KB pobierz
Wniosek o wydanie opinii starosty Wniosek o wydanie opinii starosty 279.58KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty 137.5KB pobierz
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy [ 1 ]
Zgłoszenie ofert pracy Zgłoszenie ofert pracy 137.5KB pobierz

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl